FAMILY LAB ACADEMY ŠEIMA

Programos ir užsiėmimai vaikams Inovatyvūs ugdymo metodai

Family Lab Academy – visuminio ugdymosi šeimai akademija įkurta 2019 m. Kaune. Šiuo metu veikia Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.

Family Lab Academy veikla grįsta kūrybiškomis, patyriminėmis ir inovatyviomis veiklomis visai šeimai, kuriose vadovaujamasi visuminiu požiūriu į šeimą, siekiama integralaus ugdymo, fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, pasitelkiant aktyvius ir kūrybiškus ugdymo metodus bei technikas.